Bayburtlu aktivist Ahmet Çağıldak ile can çekişen Çoruh Nehri’nin son durumunu konuştuk.

Wikipedia:
Çoruh Nehri (Türkçe: Çoruh, Gürcüce: ჭოროხი ç’orokhi, Yunanca: Άκαμψις, Akampsis Ermenice:”Ճորոխ”, Çorok), Türkiye ve Gürcistan’dan geçer. Artvin ilinin en büyük akarsuyudur. Bu illerdeki hemen hemen bütün çay ve dereler Çoruh’un kollarını oluştururlar.
https://tr.wikipedia.org/wiki/Çoruh_Nehri