Söyleşi: Ahmet Çağıldak Açık Gazete’de

Söyleşi: Ahmet Çağıldak Açık Gazete’de

Bayburtlu aktivist Ahmet Çağıldak ile can çekişen Çoruh Nehri’nin son durumunu konuştuk. Wikipedia:Çoruh Nehri (Türkçe: Çoruh, Gürcüce: ჭოროხი ç’orokhi, Yunanca: Άκαμψις, Akampsis Ermenice:”Ճորոխ”, Çorok), Türkiye ve Gürcistan’dan geçer. Artvin ilinin en büyük...
AG: 5 Kasım 2018

AG: 5 Kasım 2018

“Satır aralarında kıtalararası yolculuk, kuşaklar arası sohbet.”<span data-mce-type=”bookmark” style=”display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;”...